Componenta 11 – Turism și Cultură, investiția I.4

INFORMARE

COMPONENTA C11 – TURISM ȘI CULTURĂ

Investiția I.4 – Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice

Prioritatea de intervenții 2- TRASEE PE DIGURI

Obiectiv general al Componentei 11 – Turism și cultură, îl reprezintă creșterea coeziunii sociale, economice și teritoriale și creare de noi locuri de muncă în special în mediu rural.

Obiectiv specific, axe de investiții și ținte:

În cadrul Componentei 11-Turism și cultură, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației coordonează, prin Centrul Național de Coordonare Velo, Investiția I.4-Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice.

Obiectivul investiției:

Sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelorcicloturistice se va face în raport cu celelalte investiții din Componenta 11- Turism și Cultură, prin care este vizată creșterea accesibilității zomelor turistice și dezvoltarea infrastructurii aferente.

Traseele selectate se vor conforma direcțiilor strategice stabilite în cadrul Studiului privind stabilirea, identificarea și distribuția teritorială a traseelor cicloturistice la nivel național.

Termenul de finalizare a proiectelor nu poate depășii data de 30 iunie 2026.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

Mai multe informații despre programul PNRR găsiți pe pagina de web: https://mfe.gov.ro/pnrr/, dar și pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PNRROficial/)

http://mures.rowater.ro/reforma-si-investitii-pnrr și pe pagina de Facebook Apele Romane Mures