Lista avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor emise

ABA Mures

SGA Alba

SGA Hunedoara

SGA Arad