DECOHR

Proiect „Dezvoltarea protecţiei împotriva inundaţiilor în zona de interes comun româno-ungar pe râul Mureş”, acronim DECOHR finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

DESPRE NOI