WATMAN

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene  prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I

  Watman este un proiect prin care se pune în aplicare strategia naţională pentru managementul apelor în caz de dezastre elaborat de MMGA. Acest proiect va integra datele rezultate ale proiectelor SIMIN şi DESWAT într-un final realizându-se un sistem integrat al managementului situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii sau poluări accidentale. Cele două proiecte menţionate mai sus vor elabora prognoze meteorologice şi hidrologice care vor reprezenta datele de intrare pentru proiectul WATMAN în vederea optimizării sistemului de management integrat al apelor.

 Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanţat de la bugetul de stat.

 Valoarea totala a produselor, serviciilor şi lucrărilor prevăzute a se realiza la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş este de 6,1 milioane euro.

 Obiectul de investiţie 1 – Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice

In cadrul bazinului hidrografic Mureş au fost amplasate un numar total de 40 de statii automatizate impartite pe categorii de folosinte.

 Obiectul de investiţie 2 – Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale

La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Mures au fost construite a 3 Centre de Interventie Rapida ( Tg-Mures, Alba Iulia si Arad) si un centru de coordonare la Tg-Mures

 Impactul social al proiectului

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POS MEDIU, respectiv acela de îmbunătăţire a standardului de viaţă a populaţiei, precum şi la îndeplinirea acordurilor României cu UE în ceea ce priveşte protecţia mediului.

 In concluzie, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei. Aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie în zonele vulnerabile, iar riscul de producerea inundaţiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

DESPRE NOI