Flux informațional de situații de urgenta

  Sistemul informaţional meteorologic şi hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor meteorologice şi hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor şi alarmărilor, precum şi în transmiterea acestora factorilor implicaţi în managementul situaţiilor de urgenţă generate de riscurile specifice, conform schemei fluxului informaţional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor şi măsurilor necesare.

  În zonele amenajate cu lucrări hidrotehnice, sistemul informaţional cuprinde, de asemenea, date şi măsurători privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere. Transmiterea acestor informaţii constituie o obligaţie a organelor de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, indiferent de deţinător şi se realizează în conformitate cu schema fluxului informaţional, aprobată prin planurile de apărare respective.

  Conţinutul de detaliu al informaţiilor, prognozelor şi avertizărilor, pragurile critice, frecvenţa transmiterii, unităţile la care se transmit precum şi deciziile operative de la şi la Comitetul ministerial, Comitetele judeţene, Comitetele locale, se stabilesc prin instrucţiuni elaborate de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi respectiv de către Administraţia Naţională de Meteorologie şi sunt aprobate de Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţã.

  Prezentam mai jos schema fluxului informațional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic Mureş.

DESPRE NOI