Descrierea activității

Prezentarea organizării şi funcţionării Administrației Bazinale de Apă Mureș în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”

În calitate de subunitate a Administraţiei Nationale “Apele Române”, reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale În domeniul gospodăririi resurselor de apă, pe teritoriul bazinului hidrografic Mures, având ca atribuţii principale:

Monitorizarea hidrologică, hidrogeologică şi de calitate a resurselor de apă, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor

Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului Naţional de Gospodărire a apelor

Avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere, şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, a fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei şi a poluărilor accidentale

Aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor

Gestionarea şi valorificarea resurselor de apă, de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu

Avizarea, autorizarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele şi asigurarea activităţii de inspecţie

Asigură dezvoltarea unitară a informatizării în domeniul gospodăririi apelor

Este organizată să funcţioneze cu patru subunităţi teritoriale localizate în: Târgu-Mures, Alba-Iulia, Deva şi Arad, desfasurându-şi activitatea pe teritoriul a nouă judeţe.

DESPRE NOI