Prin prezenta invitam operatorii economici interesati să depuna oferta pentru
atribuirea, prin achizitie directă, a contractului de servicii , avand ca obiect :
DIRIGENŢIE DE ŞANTIER – Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor aferente
obiectivului de investitii : ,, Regularizare si consolidare valea Bucerdea , jud. Alba “,

Formulare+Contract+Mandat+ PVRCC

Invitatie participare+ Caiet de sarcini