Caiet de sarcini pentru întocmirea Expertizei tehnice la Barajul Magasbukk (Fagul Înalt)

Caiet de sarcini- Fagul Inalt

Invitatie participare