În conformitate cu prevederile HG nr.841/1995 modificată şi completată prin HG nr.966/1998, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, precum şi Ordonanţa nr.19/1995, modificată de Legea nr.1 /2006, anexăm lista cu mijloacele fixe aprobate la casare.disponibile pentru transmitere fără plată.
În situaţia în care consideraţi că vă sunt necesare bunurile disponibilizate, în vederea transmiterii fără plată, solicitările vor fi transmise în termen de 30 zile de la data publicării prezentului anunţ la Administratia Bazinala de Apă Mureş, adresa:Târgu-Mureş, strada Koteles Samuel nr.33 judeţul Mureş, email: registratura@dam.rowater.ro

SKM_C224e22101314530