Autoritatea contractantă A.N.APELE ROMÂNE -ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ,
str. Koteles Samuel, nr. 33, telefon: 0265-260289, 026-5265420, fax: 0265-264290, 0265267955, e­mail: licitatii@dam.rowater.ro, cont. art.7 din Legea 98/2016 si a art. nr. 43 (3) lit b) din H.G.nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare , prin prezenta invitam operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea, prin achiziţie directă, a contractului de lucrari
( proiectare + executie) , avand ca obiect :

LUCRĂRI DE REABILITARE A ECHIPAMENTELOR HIDROMECANICE LA CĂMINUL DE VANE LA PRIZA DE APĂ HAŢEG SÂNTĂMĂRIE ORLEA ŞI ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ, JUDEŢUL HUNEDOARA

Anexa 1 Documentatie tehnica+expertiza Priza Hateg I

Anexa 2 Documentatie tehnica Priza Hateg II

Anexa 3 DG verif Hațeg 2021- semnat

C.S. (.AD) Conducta Hateg ( PT,CS,DE si C+M)

FISA DE DATE (.AD) Conducta Hateg ( PT,CS,DE si C+M)

INVITATIE DE PARTICIPARE (pt. 17.11.2022) – CONDUCTA HATEG – (Proiectare +Executie)