A.N. APELE ROMÂNE – A.B.A. MUREȘ, titular al proiectului “LUCRĂRI DE AMENAJARE A PÂRÂULUI SILVAȘ, ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII SILVAȘU DE SUS, PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INUNDAȚII, JUDEȚUL HUNEDOARA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “LUCRĂRI DE AMENAJARE A PÂRÂULUI SILVAȘ, ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII SILVAȘU DE SUS, PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE INUNDAȚII, JUDEȚUL HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în localitatea Silvașu de Sus, jud. Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, judeţul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între orele 900 -1600 şi vineri între orele 900 – 1300 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara