ANUNŢ  licitație publică pentru închiriere bunuri imobile

din domeniul public al statului

din ziua de 08 august 2023 ora 10:00

 

ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE” – ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, cu sediul in  TÂRGU MUREŞ , str. KOTELES SAMUEL, nr. 33, jud. MUREŞ, cod postal 540057, nr. telefon 0265/260289, nr. fax 0265/264290, cont IBAN RO32TREZ476502201X014909 deschis la Trezoreria Târgu Mureş,  cod de identificare fiscală RO 23719936,  reprezentat prin ing Pop Cosmin director și ec. Sara Călin director economic, persoane de contact ec. Florea Nuț Ioan șef birou M.E.S.E. și ec. Cioba Luminița birou M.E.S.E., interior 1441, 1418, în calitate de locator,

 

anunţă :

 

             Organizarea licitaţiei publice cu oferta în plic închis privind închirierea unor terenuri situate în albia minoră  a râului Mureș și Strei, pe raza judeţelor Hunedoara și Arad, bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea A.N. ”APELE ROMÂNE” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, publicate în  Hotărârea de Guvern  nr. 183/2020, cu modificările și completările ulterioare, pozitiile 46^3, 46^11, 46^19.

 

Download anunt licitație publică pentru închiriere bunuri imobile