Anunț asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
”Mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Mureș, prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare”.

Anunt Decizie emitere acord de mediu proiect Mărirea gradului de protecție împotriva inundatiilor