Istoricul planului de management al bazinelor hidrografice

In conformitate cu prevederile Legii 112/2006 si a Legii 310/2004 pentru modificarea si Completarea Legii Apelor 107/1996 in vederea stabilirii orientarilor fundamentale privind gospodarirea durabila, unitara, echilibrata si complexa a resurselor de apa si a ecosistemelor acvatice, precum si pentru protejarea zonelor umede se elaboreaza Scheme Directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice, pana la data de 22 decembrie 2009.

Schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic este instrumentul de planificare in domeniul apelor pe bazin hidrografic, alcatuita din 2 parti:
– Planul de Management al Bazinului/Districtului Hidrografic (PMBH)
– Planul de Amenajare al Bazinului/Districtului Hidrografic (PABH)

Planul de Management al Bazinului / Districtului Hidrografic reprezinta principalul instrument de implementare a DC 2000/60/EC si a majoritatii prevederilor din celelalte Directive europene din domeniul apei. Elaborarea acestuia este in sarcina Administratiei Nationale Apele Romane – Departamentul Planuri de Management si Cooperare si Internationala
Planul National de Management al apelor României constituie componenta de gestionare cantitativa si calitativa a resurselor de apa. El are ca scop fundamentarea masurilor, actiunilor, solutiilor si lucrarilor pentru:
– atingerea si mentinerea starii bune a apelor;
– identificarea presiunilor antropice importante si al impactului activitatilor umane asupra starii apelor de suprafata;
– diminuarea efectelor negative si reducerea surselor de poluare;
– determinarea cerintelor de calitate asupra resurselor de apa;

Planul de Amenajare al Bazinului/ Districtului Hidrografic constituie componenta de gestionare cantitativa a resurselor de apa. El are ca scop fundamentarea masurilor,actiunilor, solutiilor si lucrarilor pentru:
– realizarea si mentinerea echilibrului dintre cerintele de apa ale folosintelor si disponibilul de apa la sursa;
– diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vietii, bunurilor si activitatilor umane (inundatii, exces de umiditate, seceta, eroziunea solului);
– utilizarea potentialului apelor(producerea de energie hidromecanica si hidroelectrica, navigatie, extragerea de materiale de constructii, acvacultura…);
– determinarea cerintelor de mediu asupra resurselor de apa.

Statele semnatare ale Conventiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea (ICPDR) au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunarii sa fie format din doua parti :

Partea A: Planul general (Roof Report) ce cuprinde problemele de importanta bazinala cu efecte transfrontaliere si se refera la:
· cursurile principale ale raurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2
· lacurile cu suprafete > 100 km2
· principalele canale
· acvifere transfrontaliere cu suprafata > 4000 km2
· Dunarea, delta si apele costiere.
Partea B: Planurile naţionale de management ale tarilor dunarene.

Partea A (Roof Report) a Planului de Management a Districtului Hidrografic al Dunarii (PMDHD) a fost elaborat de ICPDR, pe baza contributiilor nationale, si aprobat de ministrii mediului din tarile dunarene reuniti in cadrul Conferintei Ministeriale care a avut loc la Viena pe 13.12.2004.

Raportul National 2004 al Planurilor de Management ale Bazinelor/Spatiilor Hidrografice raspunde obligatiilor de raportare la Comisia Europeana in conformitate cu prevederile Directivei Cadru 2000/60 Articolul 5, Anexa II si Anexa III referitoare la prima analiza si caracterizare a bazinelor hidrografice. De asemenea, se furnizeaza informatii despre progresele inregistrate pentru implementarea Articolului 6 si Anexei IV privind inventarul zonelor protejate, precum si progresele legate de Articolul 14 privind informarea si consultarea publicului. Aceasta analiza are scopul de a evalua starea apelor de suprafata si subterane si de a identifica corpurile de apa “la risc”, respectiv corpurile care risca sa nu atinga obiectivele de mediu. Raportul National 2004 elaborat de Administratia Nationala Apele Romane reprezinta o sinteza a Rapoartelor 2004 ale Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice din Romania.Datele si informatiile care au stat la baza elaborarii Raportului 2004 sunt in general date din anul 2002 cu exceptia capitolului de analiza economica, pentru care s-au utilizat date din perioada 2000-2003.

Aceste date au fost furnizate in principal de Directiile de Ape, utilizatorii de apa, Directiile Judetene de Agricultura, Filialele ROMSILVA, autoritatile locale si judetene, Agentiile de Protectia Mediului, Administratiile Regiunilor de Dezvoltare, Institutul National de Statistica, Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Delta Dunarii si Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina “Grigore Antipa”, Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului.

S-au derulat activitatile de dezbatere publica privind aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu (SEA) pentru Planul National de Management aferent portiunii nationale a bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea – sinteza Planurilor de Management la nivel de bazine – spatii hidrografice, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, In etapele de desfasurarea a procedurii SEA au fost luate in considerare observatiile factorilor interesati, constituiti in grupe de lucru, procedura finalizandu-se prin elaborarea Raportului de mediu pentru realizarea evaluarii de mediu.

Planul National de Management a fost aprobat prin HG nr. 80/26.01.2011 pentru aprobarea Planului national de management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in teritoriul Romaniei si publicat in Monitorul Oficial nr. 265 din 14 aprilie 2011.

  • ACASA
  •  / 
  • ISTORICUL PLANULUI DE MANAGEMENT AL BAZINELOR HIDROGRAFICE