Anexa 2 Anunt concurs primitor distribuitor

Anexa 3 – Formular inscriere la concurs

Anexa 33 – Declarație de consimțământ a înregistrării video

Anexa 6 – Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs primitor-distribuitor la FIOM

Anunt privind rezultatele probei scrise primitor distribuitor la FIOM

Anunt privind rezultatele probei practice primitor distribuitor la FIOM

Anunt privind rezultatele obtinute de candidati in urma sustinerii probei interviu primitor distribuitor FIOM

Anunt privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacand primitor-distribuitor