ANUNȚ (modificat calendar) – concurs ing. GMPRA – SGA Arad