Anunț concurs mașinist la mașini pentru terasamente la FIOM

Anunt selectie dosare post mașinist la mașini pentru terasamente la FIOM

Anunt probă practică masinist la FIOM

Anunt proba interviu