Anunț concurs mașinist la mașini pentru terasamente la FIOM

Anunt selectie dosare post mașinist la mașini pentru terasamente la FIOM

Anunt probă practică masinist la FIOM

Anunt proba interviu

Anunt rezultate finale