Anunt site conc agent hidrotehnic

Anunț – selecție dosare concurs agent hidrotehnic F1 Cenad – SGA Arad

Anunț – rezultate probă practică agent hidrotehnic la F1 Cenad-SH Arad-SGA Arad

Anunț – probă interviu agent hidrotehnic F1 Cenad – SH Arad – SGA Arad

Anunț rezultate finale – concurs agent hidrotehnic F1 Cenad – SH Arad – SGA Arad