SGA Alba – Anunț concurs ocupare post inginer la biroul Dispecerat, 16.08.2021 – 31.08.2021

Anunt concurs pentru postul de inginer la biroul Dispecerat SGA Alba

Anunt concurs selectie dosare pentru postul de inginer la biroul Dispecerat SGA Alba

Anunt concurs proba scrisa pentru postul de inginer la biroul Dispecerat SGA Alba

Anunt concurs proba interviu pentru postul de inginer la biroul Dispecerat SGA Alba

Anunt concurs final pentru postul de inginer la biroul Dispecerat SGA Alba