ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice,  Administrația Bazinală de Apă Mureş organizează examen de promovare în grade profesionale şi de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, după cum urmează:

  1. Promovarea de pe postul de șef birou – grad I pe postul de șef birou gradul II, în cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureş, BIROUL JURIDIC.

ANUNT – Examen promovare șef birou – gradul II BIROUL JURIDIC – ABA MUREȘ

Anunt examen promovare din Grad I în Grad II – șef birou Juridic ABA Mureș