ANUNT concurs specialist RU-Sediu ABA Mureș

Anexa 3-Formular de inscriere la concurs

Anunt selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa 8646 din 09.04.2024

Anunt proba interviu pec. RU nedeterminata

Anunt 9796 din 16.04.2024 rezultate finale specialist resurse umane nedeterminata