Anunt ocupare post temp vacant 04.04.2024

Anexa 3-Formular de inscriere la concurs

Anunt selectia dosarelor spec. RU determinata

Anunt rezultate proba scrisa 10022 din 19.04.2024

Anunt proba interviu specialist RU pe perioada determinata

Anunt final specialist resurse umane perioadă determinată